ขอเชฺิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กำนด * ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256 * ** ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561
   
 
 
 
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผักแว่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ แคทลียา ใจเร็ว

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056-200-844 โทรสาร : 056-200-844 ต่อ 19
จำนวนผู้เข้าชม 2,024,957 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com